Lomaý Söwda

Lomaý söwda

Biz barada

Lomay Sowda
Lomay Sowda

Lomaý söwda.......

2011-nji ýylyň iýul aýynyň 26-na lomaý we bölekleýin Aluw we Satuw işlerine başladyk. 2015-nji ýylyň awgust aýynyň 28-ne Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesine agza bolup, ol ýerde agza bolan başgada bir naçe türkmen täjirleri bilen tejribeleri-pikirleri paýlaşyp, TÜRKMENISTANDA ÖNDÜRILÝÄN harytlary-hyzmatlary Öndürijiden-SARPEDIJÄ amatly bahadan, durnukly ýagdaýda, ygtybarly edip ýetirmegi maksat edindik. Ýagny ýurdumyzyň çägindäki dürli welaýatlardaky dürli önümleri öndürýän zawodlardan harytlaryny dillerçilikli-lomaý bahadan satyn alyp olary ýurdumyzyň çägindäki dükanlara eltip berýäris.

  • Aşgabat şäheri Parahat 7/4, 18
  • +993 65 71 52 81
  • wholesaleintm@gmail.com